• Kỹ sư Thông tin

  Kỹ sư Thông tin

  Thăm thực địa, thực trạng và tình hình kinh tế nông nghiệp địa phương.

 • Bà con nông dân

  Bà con nông dân

  Đang miệt mài chăm lo vườn ươm cây giống của mình.

 • Kỹ sư Lâm nghiệp

  Kỹ sư Lâm nghiệp

  Anh ấy yêu con người, yêu thiên nhiên và sinh thái học bền vững.

 • Người thầm lặng

  Người thầm lặng

  Đi tìm con đường cách mạng kinh tế cho quê hương, cho xứ sở và nhân loại.

 • Kỹ sư Trần Quốc Dũng

  Kỹ sư Trần Quốc Dũng

  Mang những ứng dụng khoa học & kỹ thuật, IoT vào nông nghiệp để cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà con.

 • Kiến trúc sư Võ Thanh Việt

  Kiến trúc sư Võ Thanh Việt

  Kiến trúc sư Võ Thanh Việt, người đi tìm con đường quy hoạch tổng thể cho hệ sinh thái Kiến Nông Xanh, giải pháp hệ sinh thái, thật dưỡng.