Cây bạch đàn mô

cay-bach-dan-mo

Cây Bạch đàn mô – Urô (Eucalyptus uro- phylla):
1. Ưu điểm
Kỹ thuật di truyền nhân giống tương tự như bài viết về cây Keo lai mô trong nội dung trang Web này; cho nên bài viết này chỉ đề cập tới sinh trưởng và phát triển của cây Bạch đàn mô – U rô; môi trường thổ nhưỡng đất đai;…

cay-bach-dan-mo-rung-1-nam-tuoi-h1
Rừng trồng cây Bạch đàn mô 1 năm tuổi.

Do đặc điểm về di truyền cây Bạch đàn Urô có đặc điểm sinh trưởng và phát triển nhanh trong thời gian 4 năm đầu đến năm thứ 5 cây bắt đầu sinh trưởng chậm lại; chu kỳ kinh doanh rừng khoảng từ 4-7 năm cho gỗ làm nguyên liệu giấy, gỗ dăm…; khoảng từ 8-15 năm cho gỗ lớn: gỗ xẻ; gỗ dân dụng đóng các đồ trang trí nội thất; ngoài trời; làm các công trình xây dựng ở cộng đồng địa phương…Cây Bạch đàn mô chỉ cho 1 thân.
Cây con rất khó tính trong khâu vận chuyển và đem ra hiện trường trồng rừng (cần có sự hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng); nếu áp dụng không đúng kỹ thuật và mùa vụ trồng thì tỷ lệ sống rất thấp, cho nên việc áp dụng đúng kỹ thuật về trồng rừng thì tỷ lệ sống của cây đạt từ 95-100%.

cay-bach-dan-mo-rung-2-nam-tuoi-h3
Rừng trồng cây Bạch đàn mô 2 năm tuổi.

Cây Bạch đàn mô-Urô sau khi thu hoạch xong, có ưu điểm là tái sinh chòi sau khi khai thác rừng cho nên việc kinh doanh trồng rừng thường đem lại ít tốn kém về chi phí đầu tư trồng rừng (mua cây giống; vận chuyển cây con; công lao động;…); việc tái sinh chòi thường cho năng suất giảm dần trong việc kinh doanh rừng sau mỗi lần khai thác rừng chòi Bạch đàn, do vậy nhà trồng rừng cần có biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc và cắt tỉa rừng chòi Bạch đàn đúng theo kỹ thuật lâm sinh để nâng cao năng suất rừng chòi cho các mùa thu hoạch tiếp theo; trồng cây Bạch đàn mô sẽ cho 4 lần thu hoạch về tái sinh rừng chòi Bạch đàn và năng suất giảm dần theo từng chu kỳ kinh doanh.

cay-bach-dan-mo-rung-3-nam-tuoi-h2
Rừng trồng cây Bạch đàn mô 3 năm tuổi.

Trồng rừng Bạch đàn mô – Urô; nhà trồng rừng cần chọn những vị trí đất tốt và màu mỡ; đất bồi tụ; có nhiều hơi ẩm cho đất; thì cây trồng mới sinh trưởng và phát triển.
Tán của cây Bạch đàn mô-Urô tròn đều và có dạng hình tháp, cành nhỏ  không phân cành và dễ tỉa cành tự nhiên khi lâm phần rừng trồng bắt đầu khép tán, cho nên nhà trồng rừng không tốn kém về chi phí nuôi dưỡng rừng trong quá trình tỉa cành; độ thon cây chính thẳng và sản phẩm lâm sản rất được ưa chuộng trong quá trình xây dựng làm nhà cửa ở cộng đồng dân cư; làm gỗ xẻ;…
2. Nhược điểm
– Cây Bạch đàn mô-Urô 4 năm đầu sinh trưởng và phát triển rất nhanh; do đặc điểm về di truyền của loài, đến năm thứ 5 về sau lâm phần rừng sẽ phát triển chậm lại; cho nên nhà trồng rừng dựa trên đặc điểm đó để có hướng kinh doanh rừng trồng Bạch đàn mô -Urô.
– Việc kinh doanh trồng rừng Bạch đàn mô-Urô không nên chọn những vị trí đất xấu, khô kiệt, ít màu mỡ dẫn đến rừng trồng không phát triển và sinh trưởng; do loài cây Bạch đàn mô-Urô là loài cây hút nước mạnh, thường làm hư đất để lại môi trường đất rất xấu cho việc kinh doanh rừng cho các chu kỳ tiếp theo; lá cây Bạch đàn có chất tinh dầu cho nên lớp thảm rụng để lại ở dưới sàn rừng thường không cho các loài khác tái sinh; và côn trùng có lợi cho đất không thấy xuất hiện để cải tạo lại môi trường đất; mặt đất dưới sàn rừng bốc hơi nước mạnh cho nên đất đai khô kiệt;..là hậu quả để lại cho môi trường thổ nhưỡng đất đai xấu dẫn đến cho việc canh tác về sau.
– Nhà trồng rừng muốn kinh doanh các loài cây khác như keo lai, trước đó đã kinh doanh trồng rừng Bạch đàn, thì cần có biện pháp tiến hành là bứng gốc Bạch đàn trước khi trồng lại rừng, nếu nhà trồng rừng có phương thức trồng dặm vào rừng chòi Bạch đàn kém chất lượng chưa có biện pháp bứng gốc Bạch đàn thì lâm phần rừng trồng sẽ bị ảnh hưởng về sinh trưởng và phát triển cho cây mục đích.
– Sản phẩm về lâm sản ít được các công ty, xí nghiệp,…ưa chộng vì nông dân ít kinh doanh trồng rừng Bạch đàn nên dẫn đến thiếu hụt về nguồn cung; và cạnh tranh về chất lượng sản phẩm lâm sản và phát triển về Lâm nghiệp của các nước khác ở khu vực châu á thái Bình Dương còn thấp.
3. Tiêu chuẩn đối với cây giống đạt chất lượng “có thể đưa ra trồng rừng”

Loài cây Tuổi (tháng) Chiều cao (cm) Đường kính cổ rễ (mm)
Bạch đàn mô U-rô 2 – 3 13 – 25 > 3,0

Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, cây giống phải thể hiện các đặc tính sau:
– Một thân, thẳng, mạnh khỏe.
– Cây giống có nhiều nốt sần lớn ở rễ.
– Bộ rễ phát triển tốt và chặt.
– Cây đã được huấn luyện trước khi trồng, thân đã hóa gỗ, không cụt ngọn, không nảy cành non và không có  nhiều rễ vươn ra ngoài bầu.
– Cây khỏe mạnh, không có dấu hiệu nhiễm bệnh hoặc bị tổn thương.
4. Loài cây và nguồn giống được chứng nhận và sử dụng cho việc trồng rừng

Loài Nhân giống từ Hạt/dòng vô tính đã được công nhận
Bạch đàn mô U-rô Nuôi cấy mô U6

5. Phân tích hiệu quả kinh tế trồng rừng Bạch đàn mô U-rô
a. Tăng trưởng đường kính thân cây
Đường kính thân cây ở các cấp lập địa khác nhau đối với Bạch đàn mô U-rô (Mật độ trồng ban đầu là 2.000 cây/ hec-ta):

  Cấp đất  Bạch đàn mô U-rô (đơn vị tính cm)
 5 năm  6 năm  7 năm
 I  12,6  14,2  15,5
 II  11,6  13,0  14,2
 III  10,4  11,7  12,8
 IV  9,2  10,3  11,2

b. Trữ lượng trung bình
Trữ lượng trung bình tính theo m3  trên một hec-ta ở 3 cấp tuổi khác nhau:

Cấp đất Bạch đàn mô U-rô (đơn vị tính m3)
 5 năm  6 năm  7 năm
 Cấp I  172,2  233,8  294,0
 Cấp II  137,3  186,4  234,4
 Cấp III  104,8  142,2  178,8
 Cấp IV  74,9  101,6  127,8

c. Phân tích tài chính: VN đồng x 1.000
Rừng trồng cây Bạch đàn mô – Uro (Eucalyptus uro- phylla):
(tính cho 01 ha; đơn vị tính: VND x 1.000)

Tuổi khai thác Nội dung Cấp chất lượng đất
Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV
5 năm Thu nhập 82,855 65,671 53,774 31,235
6 năm Thu nhập 126,412 99,753 74,908 50,034
7 năm Thu nhập 170,510 134,490 100,865 67,130

Một số hình ảnh thực tế rừng trồng và sự phát triển tăng trưởng của cây theo từng giai đoạn tuổi.

Rừng trồng cây Bạch đàn mô 1 năm tuổi

cay-bach-dan-mo-rung-1-nam-tuoi-h1
Rừng trồng cây Bạch đàn mô 1 năm tuổi.
cay-bach-dan-mo-rung-1-nam-tuoi-h2
Rừng trồng cây Bạch đàn mô 1 năm tuổi.

Rừng trồng cây Bạch đàn mô 2 năm tuổi

cay-bach-dan-mo-rung-2-nam-tuoi-h1
Rừng trồng cây Bạch đàn mô 2 năm tuổi.
cay-bach-dan-mo-rung-2-nam-tuoi-h2
Rừng trồng cây Bạch đàn mô 2 năm tuổi.

Rừng trồng cây Bạch đàn mô 3 năm tuổi

cay-bach-dan-mo-rung-3-nam-tuoi-h3
Rừng trồng cây Bạch đàn mô 3 năm tuổi.
cay-bach-dan-mo-rung-3-nam-tuoi-h1
Rừng trồng cây Bạch đàn mô 3 năm tuổi.

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin nữa…