Cây keo lai giâm hom

cay-keo-lai-giam-hom

Cây keo lai giâm hom (Tên khoa học: Acacia hybrid):

1. Ưu điểm:
– Được lấy mẫu từ cây bố mẹ khỏe mạnh, có điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt ở ngoài thực địa được thông qua cải thiện giống về di truyền; cây bố mẹ có tán tròn đều; góc phân cành lớn; thân cây chính có độ thon thẳng và không cong queo;…
– Mẫu để nhân giống được lấy các hom là cơ quan non trẻ từ cành của cây bố mẹ;…
Cho nên, trong quá trình hình thành cây con từ việc giâm hom cho ra những sản phẩm về điều kiện tốt nhất về cây con để phục vụ trồng rừng như sau:
Đồng nhất hàng loạt cây con có các đặc điểm di truyền giống từ cây bố mẹ của nó.
Hệ rễ cây con có nhiều nốt sần cố định đạm;…

cay-keo-lai-giam-hom
Cây keo lai giâm hom, triển khai trồng trên thực tế.

Tình hình sinh trưởng và phát triển nhanh; chu kỳ kinh doanh rừng khoảng từ 6-7 năm cho gỗ làm nguyên liệu giấy, gỗ dăm…; khoảng từ 12-15 năm cho gỗ lớn: gỗ xẻ; gỗ dân dụng đóng các đồ trang trí nội thất; ngoài trời;…
Cây con được đưa ra hiện trường trồng rừng về tỷ lệ sống đạt 90%-100%…
Giá thành cây con rất lẻ trên thị trường cây giống của các địa phương.
2. Nhược điểm:
– Cây keo lai hom thường trong thời gian 3 năm đầu tính từ khi bắt đầu trồng rừng, cành nhánh thường nảy sinh rất nhiều, và thường có 2 thân; cho nên nhà trồng rừng cần có biện pháp nuôi dưỡng rừng trong 1- 3 năm đầu cần phải cắt tỉa cành và tỉa thân loại ngày từ đầu (kỹ thuật cắt tỉa cành và tỉa thân cần có sự hướng dẫn kỹ thật cắt tỉa) để nuôi dưỡng thân cây chính và tạo dáng cho cây chính phát triển.
– Hệ rễ cây keo lai hom có bộ rễ bàn và thường đỗ ngã khi có gió lớn.
– Nhân giống cắt cành thường đã hóa gỗ, nên độ già hóa của cây con giâm hom không trẻ hóa bằng cây keo lai mô cho nên việc sinh trưởng và phát triển khi đưa ra ngoài hiện trường trồng rừng thường chậm hơn cây keo lai mô cho việc kinh doanh trồng rừng;…

cay-keo-hom
Cây keo hom

3. Tiêu chuẩn đối với cây giống đạt chất lượng “có thể đưa ra trồng rừng”:

Loài cây Tuổi (tháng) Chiều cao (cm) Đường kính cổ rễ (mm)
Keo lai hom 3 – 5 25 – 40 > 2,5

Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, cây giống phải thể hiện các đặc tính sau:
– Một thân, thẳng, mạnh khỏe.
– Cây giống có nhiều nốt sần lớn ở rễ.
– Bộ rễ phát triển tốt và chặt.
– Cây đã được huấn luyện trước khi trồng, thân đã hóa gỗ, không cụt ngọn, không nảy cành non và không có nhiều rễ vươn ra ngoài bầu.
– Cây khỏe mạnh, không có dấu hiệu nhiễm bệnh hoặc bị tổn thương.
4. Loài cây và nguồn giống được chứng nhận và sử dụng cho việc trồng rừng.

Loài Nhân giống từ Hạt/dòng vô tính đã được công nhận
Keo lai hom Hom BV10, BV16, BV32, BV5, BV15, BV 29, TB1, TB12

5. Phân tích hiệu quả kinh tế trồng rừng keo lai hom.
a. Tăng trưởng đường kính thân cây
Đường kính thân cây ở các cấp lập địa khác nhau đối với keo lai hom (Mật độ trồng ban đầu là 2.000 cây/ hec-ta):

Cấp đất Keo lai hom (đơn vị tính cm)
5 năm 6 năm 7 năm
I 13,6 14,5 15,3
II 11,4 12,4 13,3
III 9,2 10,3 11,3
IV 7,1 8,2 9,2

b. Trữ lượng trung bình
Trữ lượng trung bình tính theo m3 trên một hec-ta ở 3 cấp tuổi khác nhau:

Cấp đất Keo lai hom (đơn vị tính m3)
5 năm 6 năm 7 năm
I  172,2  233,8  294,0
II  137,3  186,4  234,4
III  104,8  142,2  178,8
IV  74,9  101,6  127,8

c. Phân tích tài chính: VN đồng x 1.000
Rừng trồng cây Keo lai hom (Acacia hybrid)
(tính cho 01 ha; đơn vị tính: VND x 1.000)

Tuổi khai thác Nội dung Cấp chất lượng đất
Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV
5 năm Thu nhập 128,050 66,763 26,064 4,452
6 năm Thu nhập 128,050 94,547 43,941 14,514
7 năm Thu nhập 181,399 112,400 57,213 18,039

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm sau nữa…

One thought on “Cây keo lai giâm hom

  1. Pingback: Cây gỗ quý và Chiến lược giá trị kinh tế cao - HecWin.com

Comments are closed.