Cây keo tai tượng

cay-keo-tai-tuong-giong

Cây Keo tai tượng (Acacia mangi-um):
1. Ưu điểm
Cây con được Bộ NN&PTNT cho phép các vườn giống ương từ hạt được thông qua hình thức cải thiện và chọn lọc về giống có chất lượng về di truyền tốt nhất từ các vườn giống, rừng giống,…
Cây keo tai tượng là loài cây họ đậu, có bộ rễ có nốt sần cố định đạm và được phục hồi và sinh trưởng trên các loại đất đai nghèo dinh dưỡng, bạt màu và cải tạo lại môi trường đất rất tốt trong vòng 5-7 năm là loài cây sinh trưởng và phát triển nhanh hơn loài cây keo lai giâm hom.
Việc trồng rừng keo tai tượng cho sản phẩm gỗ trong vòng 6-7 năm là mục tiêu chủ yếu để kinh doanh rừng vào làm nguyên liệu giấy, gỗ dăm,…ít sản phẩm làm gỗ lớn.

cay-keo-tai-tuong
Cây keo tai tượng.

Cây keo tai tượng chỉ cho 1 thân nên việc nuôi dưỡng rừng dễ dàng hơn các loài cây khác như keo lai giâm hom,…
Cây con do ương từ hạt (sinh sản hữu tính), nên hệ rễ cây keo tai tượng luôn luôn là hệ rễ phát triển là rễ cọc ăn sâu xuống đất nên việc lấy nước ở tầng sâu sẽ dễ dàng khi có mùa khô hạn.
Lá cây keo tai tượng dễ phân hủy, các thảm mục để lại là nguồn phân hữu cơ là thức ăn côn trùng có lợi cho đất, cho nên đất đai luôn bồi đắp và màu mỡ qua hàng năm là mục tiêu để hướng đến phục hồi trồng các loài cây bản địa lá rộng có giá trị như các loài họ Đậu; họ sao Dầu;…
2. Nhược điểm
Do đặc điểm sinh trưởng nhanh, cây keo tai tượng để lại chất lượng gỗ không như các loài cây keo lá tràm, keo lai giâm hom, keo lai mô,…do vậy thị trường mua gỗ với giá thành tính theo đơn vị diện tích ha thường thấp hơn.
Do đặc tính về di truyền của cây, việc trồng rừng kinh doanh cây keo tai tượng chỉ trong thời gian từ 5-7 năm cho mục tiêu gỗ làm nguyên liệu bột giấy và gỗ dăm,..nếu để thời gian dài quá tuổi thành thục từ 8 năm trở đi để kinh doanh các loại hình khác như vào mục tiêu gỗ lớn thì cây keo tai tượng dễ bị rỗng ruột bên trong làm ảnh hưởng về chất lượng gỗ sau này,…
Do đặc điểm sinh trưởng và phát triển nhanh, cây keo tai tượng rất giòn khi có gió lớn thường cấp 8 trở lên, cây keo tai tượng dễ bị gãy ngọn và thân, dẫn đến thiệt hại cho nhà trồng rừng.
3. Tiêu chuẩn đối với cây giống đạt chất lượng “có thể đưa ra trồng rừng”

Loài cây Tuổi (tháng) Chiều cao (cm) Đường kính cổ rễ (mm)
Keo tai tượng 2,5 – 4 25 – 40 > 2,5

Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, cây giống phải thể hiện các đặc tính sau:
– Một thân, thẳng, mạnh khỏe.
– Cây giống có nhiều nốt sần lớn ở rễ.
– Bộ rễ phát triển tốt và chặt.
– Cây đã được huấn luyện trước khi trồng, thân đã hóa gỗ, không cụt ngọn, không nảy cành non và không có  nhiều rễ vươn ra ngoài bầu.
– Cây khỏe mạnh, không có dấu hiệu nhiễm bệnh hoặc bị tổn thương.
4. Loài cây và nguồn giống được chứng nhận và sử dụng cho việc trồng rừng

Mã nguồn giống Phân loại Diện tích (ha) Tỉnh
55-01-02 Rừng giống 10 TT-Huế
55-04-04 Rừng giống 5,1 TT-Huế
55-04-05 Rừng giống 7 TT-Huế
55-08-04 Lâm phân chuyên hóa 10,5 TT-Huế
61-09-12 Rừng giống 7,2 Quảng Nam

5. Phân tích hiệu quả kinh tế trồng rừng Cây keo tai tượng
a. Tăng trưởng đường kính thân cây
Đường kính thân cây ở các cấp lập địa khác nhau đối với Cây keo tai tượng  (Mật độ trồng ban đầu là 2.000 cây/ hec-ta):

Cấp đất Cây keo tai tượng (đơn vị tính cm)
5 năm 6 năm 7 năm
I 12,6 13,4 14,1
II 11,4 12,3 13,0
III 10,2 11,2 12,0
IV 8,9 10,0 10,9

b. Trữ lượng trung bình
Trữ lượng trung bình tính theo m3  trên một hec-ta ở 3 cấp tuổi khác nhau:

Cấp đất Cây keo tai tượng (đơn vị tính m3)
5 năm 6 năm 7 năm
I 212,4 255,0 291,5
II 158,6 198,7 234,3
III 113,8 149,8 183,0
IV 77,6 108,1 137,5

c. Phân tích tài chính: VN đồng x 1.000
Rừng trồng cây Keo tai tượng (Acacia mangi-um):
(tính cho 01 ha; đơn vị tính: VND x 1.000)

Tuổi khai thác Nội dung Cấp chất lượng đất
Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV
5 năm Thu nhập 122,174 84,844 53,774 29,833
6 năm Thu nhập 151,749 112,719 78,733 50,991
7 năm Thu nhập 177,022 137,347 101,787 70,207

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin sau…