Chanh Golden

chanh-golden

Chanh Golden (không hạt – dạng trái to dài)
– Sinh trưởng nhanh, ít sâu bệnh

chanh-golden
Chanh Golden

– Ra hoa trái sớm sau từ 6-8 tháng
– Trọng lượng trái trung bình: 6-10 trái/kg

chanh-golden
Chanh Golden

– Vỏ dày, nhiều nước, rất thơm
– Hoàn toàn không hạt

chanh-golden
Chanh Golden

– Khi chín vỏ trái màu vàng bóng rất đẹp