Category Archives: Trang phục / Dệt may / Đồng hồ / Phụ kiện

Myanmar Gar-Tex Expo 2018, Triển lãm Dệt May tại Myanmar

myanmar-gar-tex-expo-2018

Myanmar Gar-Tex Expo 2018 – Triển lãm quốc tế lần thứ 2 về Dệt may cho Myanmar hứa hẹn rất nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh, nối mạng, nhập thị trường tiềm năng, cũng như trao đổi thông tin hữu ích và ý tưởng sáng tạo. Tóm lược về ngành may mặc và dệt […]