Ớt hiếm Deli

ot-hiem-deli

Cây khỏe, nhánh nhiều, tán đẹp, sinh trưởng mạnh từ giai đoạn cây con. Kháng bệnh thối trái, thối cành rất tốt. Trái chín rộ, thu bền, thu hoạch 65- 68 ngày sau trồng.

ot-hiem-deli
Ớt hiếm Deli

Trái thẳng, dài trung bình 5,5– 7,0 cm, trái chín có màu đỏ tươi, rất bóng và cay, tỷ lệ phơi sấy rất cao.

ot-hiem-deli
Ớt hiếm Deli